Windows cung cấp rất nhiều dịch vụ cho người dùng. Một trong số đó là Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị tích hợp sẵn. Nếu bạn là người dùng Windows, chắc hẳn bạn đã gặp phải các sự cố liên quan đến Phần cứng và Thiết bị. Đây là một số vấn đề phổ biến mà người dùng Windows thường gặp phải. Đây là nơi bạn cần chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị để khắc phục các sự cố thường gặp của Hệ điều hành Windows.


Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị là một chương trình tích hợp được sử dụng để khắc phục các sự cố mà người dùng gặp phải. Nó giúp bạn tìm ra các sự cố có thể xảy ra trong quá trình cài đặt phần cứng hoặc trình điều khiển mới trên hệ thống của bạn. Trình khắc phục sự cố là tự động và cần chạy khi gặp sự cố liên quan đến phần cứng. Nó chạy bằng cách kiểm tra các lỗi phổ biến có thể xảy ra trong quá trình cài đặt.

Cách chạy Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị để khắc phục sự cố

Bất cứ khi nào bạn chạy trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị tự động, nó sẽ xác định sự cố và sau đó giải quyết sự cố mà nó phát hiện ra. Nhưng câu hỏi chính là làm thế nào để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và thiết bị. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, thì hãy làm theo các hướng dẫn như đã đề cập.

Các bước để chạy trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị trên các phiên bản khác nhau của Hệ điều hành Windows như được đưa ra dưới đây:

Chạy Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị trên Windows 7

1. Mở Control Panel bằng thanh tìm kiếm và nhấn nút enter.

2. Trong thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải, tìm kiếm trình khắc phục sự cố.


Trong thanh tìm kiếm của Control Panel, hãy tìm kiếm trình khắc phục sự cố

3. Nhấp vào Xử lý sự cố kết quả tìm kiếm. Trang khắc phục sự cố sẽ mở ra.

4. Nhấp vào Tùy chọn Phần cứng và Âm thanh.


Nhấp vào tùy chọn Phần cứng và Âm thanh

5. Trong Phần cứng và Âm thanh, hãy nhấp vào Định cấu hình một tùy chọn thiết bị.


Trong Phần cứng và Âm thanh, nhấp vào tùy chọn Định cấu hình thiết bị

6. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên. Nhập mật khẩu và nhấp vào xác nhận.

7. Cửa sổ Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.


Cửa sổ Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.

8. Để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị, hãy nhấp vào Nút tiếp theo ở cuối màn hình.


Để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị, hãy nhấp vào nút Tiếp theo ở cuối màn hình.

9. Trình khắc phục sự cố sẽ bắt đầu phát hiện các vấn đề. Nếu tìm thấy sự cố trên hệ thống của bạn, thì bạn sẽ được nhắc khắc phục sự cố.

10. Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ tự động khắc phục những sự cố này.

11. Nếu không có vấn đề gì, bạn có thể đóng Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị.

Với các bước này, trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ khắc phục tất cả các sự cố của bạn trên Windows 7.

Chạy Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị trên Windows 8

1. Mở Control Panel bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm và nhấn nút enter. Bảng điều khiển sẽ mở ra.


Mở Control Panel bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm và nhấn nút enter

2. Loại trình gỡ rối trong thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình Bảng điều khiển.


Nhập trình khắc phục sự cố vào thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình Bảng điều khiển.

3. Nhấn nút enter khi khắc phục sự cố xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm. Trang khắc phục sự cố sẽ mở ra.


Nhấn nút enter khi khắc phục sự cố xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm.  Trang khắc phục sự cố sẽ mở ra.

4. Nhấp vào tùy chọn Phần cứng và Âm thanh.


Nhấp vào tùy chọn Phần cứng và Âm thanh

5. Trong Phần cứng và Âm thanh, hãy nhấp vào Định cấu hình một tùy chọn thiết bị.


Trong Phần cứng và Âm thanh, nhấp vào tùy chọn Định cấu hình thiết bị

6. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên. Nhập mật khẩu và sau đó nhấp vào nút xác nhận.

7. Cửa sổ Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.


Cửa sổ Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.

8. Nhấp vào Nút tiếp theo để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị.


Nhấp vào nút Tiếp theo để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị.

9. Trình khắc phục sự cố sẽ bắt đầu phát hiện các vấn đề. Nếu tìm thấy sự cố trên hệ thống của bạn, thì bạn sẽ được nhắc khắc phục sự cố.

10. Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ tự động khắc phục những sự cố này.

11. Nếu không có vấn đề gì, bạn có thể đóng Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị.

Xem thêm: Khắc phục sự cố kết nối Internet trong Windows 10

Chạy Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị trên Windows 10

1. Mở Control Panel bằng thanh tìm kiếm của Windows.


Tìm kiếm Bảng điều khiển bằng Tìm kiếm của Windows

2. Chọn Bảng điều khiển tìm kiếm. Cửa sổ Control Panel sẽ mở ra.


Mở Bảng điều khiển bằng cách tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm

3. Tìm kiếm trình gỡ rối bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải của màn hình Bảng điều khiển.


khắc phục sự cố thiết bị âm thanh và phần cứng

4. Nhấp vào Xử lý sự cố kết quả tìm kiếm.

5. Cửa sổ khắc phục sự cố sẽ mở ra.


Nhấn nút enter khi khắc phục sự cố xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm.  Trang khắc phục sự cố sẽ mở ra.

6. Nhấp vào Tùy chọn Phần cứng và Âm thanh.


Nhấp vào tùy chọn Phần cứng và Âm thanh

7. Trong Phần cứng và Âm thanh, nhấp vào Định cấu hình một tùy chọn thiết bị.


Trong Phần cứng và Âm thanh, nhấp vào tùy chọn Định cấu hình thiết bị

8. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu quản trị viên. Nhập mật khẩu và sau đó nhấp vào xác nhận.

9. Cửa sổ Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.


Cửa sổ Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị sẽ mở ra.

10. Nhấp vào Nút tiếp theo sẽ ở cuối màn hình để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị.


Nhấp vào nút Tiếp theo ở cuối màn hình để chạy trình khắc phục sự cố Phần cứng và Thiết bị.

11. Trình khắc phục sự cố sẽ bắt đầu phát hiện các vấn đề. Nếu tìm thấy sự cố trên hệ thống của bạn, thì bạn sẽ được nhắc khắc phục sự cố.

12. Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ tự động khắc phục những sự cố này.

13. Nếu không có vấn đề gì, bạn có thể đóng Trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị.

Với các bước này, trình khắc phục sự cố phần cứng và thiết bị sẽ khắc phục tất cả các sự cố trên thiết bị Windows 10 của bạn.

Khuyến khích:

Vì vậy, bằng cách sử dụng các bước đã đề cập, hy vọng, bạn sẽ có thể chạy Trình gỡ rối phần cứng và thiết bị để khắc phục sự cố trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Previous articleChạy ứng dụng Cập nhật những phiên bản Cập nhật những phiên bản Android mới nhất 2021 mới nhất 2021 trên PC Windows [GUIDE]
Next articleCác bước để đặt thời gian tự động tắt máy bằng trình lập lịch tác vụ