3 cách để bảo vệ mật khẩu tệp Excel: Tất cả chúng ta đều quen thuộc với các tệp Excel mà nó được sử dụng để tạo các trang tính chứa đầy dữ liệu. Đôi khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu kinh doanh quan trọng và bảo mật cao trong vượt trội các tập tin. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số này, chúng tôi thấy rằng tất cả những thứ quan trọng như tài khoản xã hội, email và thiết bị đều được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu bạn chủ yếu dựa vào việc tạo tài liệu excel cho bất kỳ mục đích quan trọng nào, bạn sẽ có thể giữ tài liệu đó an toàn giống như những thứ quan trọng khác mà bạn bảo mật bằng mật khẩu.


Bạn không nghĩ rằng các tệp excel nên được bảo vệ bằng mật khẩu nếu nó lưu trữ nội dung quan trọng? Có một số trường hợp bạn không muốn bất kỳ ai truy cập vào tài liệu quan trọng của mình hoặc chỉ đơn giản là muốn cấp quyền truy cập hạn chế vào tài liệu của bạn. Nếu bạn muốn chỉ một người cụ thể mà bạn cấp quyền mới có thể đọc và truy cập các tệp excel của bạn, bạn cần phải bảo vệ nó bằng mật khẩu. Dưới đây là một số phương pháp để bảo mật các tệp excel của bạn và / hoặc cấp quyền truy cập hạn chế cho người nhận.

3 cách để mật khẩu bảo vệ tệp Excel

Phương pháp 1: Thêm mật khẩu (Mã hóa Excel)

Phương pháp đầu tiên là mã hóa toàn bộ tệp excel của bạn bằng một mật khẩu đã chọn. Đây là cách dễ nhất để giữ an toàn cho tệp của bạn. Bạn chỉ cần điều hướng đến tùy chọn “Tệp”, nơi bạn sẽ nhận được tùy chọn để bảo vệ toàn bộ tệp excel của mình.

Bước 1 – Đầu tiên, nhấp vào nút “Tài liệu” Lựa chọn


Đầu tiên, nhấp vào tùy chọn

Bước 2 – Tiếp theo, nhấp vào “Thông tin

Bước 3 – Nhấp vào nút “Bảo vệ sổ làm việc” Lựa chọn


Từ Tệp chọn Thông tin rồi bấm vào Bảo vệ Sổ làm việc

Bước 4 – Từ menu thả xuống, nhấp vào tùy chọn “Mã hóa bằng mật khẩu”.


Từ menu thả xuống, hãy nhấp vào tùy chọn <strong>Encrypt with password</strong>” width=”518″ height=”454″   loading=”lazy”>
</picture></p>
<p style=Bước 5 – Bây giờ bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Chọn một mật khẩu duy nhất để sử dụng và bảo vệ tệp excel của bạn bằng mật khẩu này.


Chọn một mật khẩu duy nhất để sử dụng và bảo vệ tệp excel của bạn bằng mật khẩu này

Ghi chú: Khi bạn được nhắc nhập mật khẩu, hãy đảm bảo rằng bạn chọn kết hợp mật khẩu phức tạp và duy nhất. Người ta nhận thấy rằng việc giữ mật khẩu thông thường có thể dễ dàng bị phần mềm độc hại tấn công và giải mã. Một điểm quan trọng nữa mà bạn cần lưu ý là nếu bạn quên mật khẩu này, bạn sẽ không thể truy cập vào tệp excel. Khôi phục tệp excel được bảo vệ bằng mật khẩu là một quá trình phức tạp. Do đó, khuyến cáo rằng Computer Management (Local) > System Tools > Local Users and Groups > Users > Administrator.

Khi bạn mở tệp vào lần sau, nó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu này sẽ bảo vệ và bảo mật tệp excel riêng lẻ, không phải tất cả các tài liệu excel được lưu trên hệ thống của bạn.


Khi bạn mở tệp Excel lần sau, nó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu

Phương pháp 2: Cho phép truy cập Chỉ đọc

Có thể có trường hợp bạn muốn ai đó phải truy cập vào tệp excel nhưng cần đặt mật khẩu nếu họ muốn thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trên tệp. Mã hóa tệp excel khá đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, excel luôn cung cấp cho bạn một số tính linh hoạt khi nói đến việc bảo vệ tệp excel của bạn. Do đó, bạn có thể dễ dàng cung cấp một số quyền truy cập hạn chế cho những người khác.

Bước 1 – Nhấp vào Tài liệu


Đầu tiên, nhấp vào tùy chọn

Bước 2 – Nhấn vào nút “Lưu thành” Lựa chọn


Nhấp vào tùy chọn Lưu dưới dạng từ Trình đơn tệp Excel

Bước 3 – Bây giờ hãy nhấp vào Công cụ ở dưới cùng trong hộp thoại Lưu dưới dạng.

Bước 4 – Từ Công cụ chọn thả xuống Tùy chọn chung.


Nhấp vào Công cụ sau đó chọn tùy chọn Chung trong hộp thoại Lưu dưới dạng

Bước 5 – Tại đây bạn sẽ tìm thấy hai tùy chọn “mật khẩu để mở”&“mật khẩu để sửa đổi”.


Tại đây, bạn sẽ tìm thấy hai tùy chọn

Khi bạn đặt mật khẩu để mở, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu này bất cứ khi nào bạn mở tệp excel này. Ngoài ra, một khi bạn đặt mật khẩu để sửa đổi, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu bất cứ khi nào bạn muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong tệp excel được bảo vệ.

Phương pháp 3: Bảo vệ Trang tính

Trong trường hợp bạn có nhiều hơn một trang tính trong tệp tài liệu excel của mình, bạn có thể muốn hạn chế quyền truy cập vào trang tính cụ thể để chỉnh sửa. Ví dụ: nếu một trang tính về dữ liệu bán hàng doanh nghiệp của bạn mà bạn không muốn người đã truy cập vào tệp excel này chỉnh sửa, bạn có thể dễ dàng đặt mật khẩu cho trang tính đó và hạn chế quyền truy cập.

Bước 1- Mở tệp excel của bạn

Bước 2 – Điều hướng đến Phần đánh giá


Mở tệp Excel, sau đó chuyển sang Phần Xem lại

Bước 3 – Nhấp vào Tùy chọn Bảo vệ Trang tính.


Nhấp vào tùy chọn Protect Sheet và bạn sẽ được nhắc đặt mật khẩu

Bạn sẽ được nhắc đặt mật khẩu và chọn tùy chọn với các hộp đánh dấu để cấp quyền truy cập cho chức năng cụ thể của trang tính. Bất cứ khi nào bạn chọn bất kỳ mật khẩu nào để bảo vệ tệp excel của mình, hãy đảm bảo rằng mật khẩu đó là duy nhất. Ngoài ra, bạn nên nhớ mật khẩu đó, nếu không việc khôi phục tệp sẽ là một nhiệm vụ bận rộn đối với bạn.

Khuyến khích:

Sự kết luận:

Hầu hết các nơi làm việc và doanh nghiệp sử dụng tệp excel doc để lưu trữ dữ liệu có tính bảo mật cao của họ. Do đó, vấn đề bảo mật và bảo vệ dữ liệu rất quan trọng. Sẽ thật tuyệt nếu thêm một lớp bảo mật nữa cho dữ liệu của bạn phải không? Có, khi bạn có thiết bị được bảo vệ bằng mật khẩu, các tài khoản xã hội của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu tại sao không thêm mật khẩu vào tệp excel của bạn và thêm lớp bảo mật khác cho tài liệu của bạn. Các phương pháp được đề cập ở trên sẽ hướng dẫn bạn bảo vệ toàn bộ trang tính excel hoặc hạn chế quyền truy cập hoặc chỉ cần cấp quyền truy cập với một số chức năng bị hạn chế cho người dùng tệp.

Previous article3 cách bạn có thể tham khảo khi muốn thay đổi kích thước của con trỏ trên màn hình Windos 10
Next article6 cách chuyển tài khoản đăng nhập của người dùng khác vào Windows 10